Produkt dnia
ZESTAW BITÓW YT-0400 YATO IMBUS TORX SPLINE 40 EL
ZESTAW BITÓW YT-0400 YATO IMBUS TORX SPLINE 40 EL
71,00 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Warunki Dożywotniej gwarancji SATA

WARUNKI DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI NARZĘDZI MARKI SATA
A. WARUNKI UDZIELONEJ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI:
1. Sprzedawca, S-A-M Sp. z o.o., 44-285 Rzuchów, ul. Rybnicka 77A, zwany dalej Gwarantem,
gwarantuje najwyższą jakość narzędzi ręcznych marki SATA. Gwarancja obejmuje
uszkodzenia, które powstały w skutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub
produkcyjnych. Gwarancja jest ważna pod warunkiem używania narzędzi zgodnie z ich
przeznaczeniem, przestrzegania instrukcji obsługi oraz nie dotyczy naturalnego zużycia
narzędzia podczas eksploatacji.
2. Gwarant udziela gwarancji na narzędzia zakupione do użytku na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
3. W przypadku zestawu narzędzi np. zestawu kluczy nasadowych, gwarancja obejmuje
wyłącznie pojedynczy element zestawu, w którym wada się ujawniła.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w terminie 14 dni roboczych, licząc
od daty dostarczenia reklamowanego narzędzia do siedziby Gwaranta, o ile naprawa nie
wymaga dodatkowej ekspertyzy producenta lub rzeczoznawcy lub narzędzie/część
podlegająca wymianie nie musi być sprowadzona od Producenta, oraz o ile nie wystąpią
okoliczności traktowane jako mające postać siły wyższej uniemożliwiające spełnienie
świadczenia w oznaczonym czasie, np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje
importowe, okres postojów producenta, itp.
5. Gwarant nie ma obowiązku dostarczyć klientowi towaru zastępczego na czas naprawy.
6. W przypadku uznania gwarancji, Gwarant dopuszcza jej realizację poprzez: naprawę lub
wymianę towaru; w przypadku, gdy towar został wycofany z oferty lub nie znajduje się na
stanie magazynowym Gwaranta wymianę na inny o podobnej charakterystyce i wartości;
zwrot gotówki. Nie ma możliwości wyboru postępowania reklamacyjnego przez
reklamującego.
7. Nabywca narzędzia dostarcza i odbiera reklamowany towar bezpośrednio u sprzedawcy, u
którego został zakupiony. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego towaru
dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny „REKLAMACJA TOWARU Z TYTUŁU
DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI”, który znajduje się na stronie www.satatools.pl Jeżeli stwierdzi
się brak wyżej wymienionych dokumentów gwarancja nie będzie rozpatrywana.
8. Dokument gwarancyjny (o ile występuje) jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione
wpisy dotyczące sprzedanego narzędzia i pieczęć sprzedawcy.
9. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub zdrowiu wynikłą z
użytkowania narzędzi marki SATA, a stanowiącą następstwo jego użytkowania niezgodnego
z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez Gwaranta w
szczególności polegające na zmianach konstrukcyjnych, zużyciu lub naprawie przez nabywcę
lub osobę trzecią.
10.Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu
bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego produktu bądź też
niemożliwości jego użycia.
11.W razie sporu wynikającego z postanowień niniejszej gwarancji, sądem właściwym jest sąd
siedziby Gwaranta.
12.Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z
tytułu rękojmi za wady wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16
poz. 93 z późn. zm.).
B. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI:
Gwarant odmawia przyjęcia reklamacji w przypadku:
1. stwierdzenia użytkowania narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;
2. stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w
narzędziu;
3. dostarczenia do naprawy produktu niekompletnego, bez osprzętu i dokumentów
stanowiących podstawę do rozpatrzenia reklamacji;
4. dostarczony towar nie posiada lub jest niewypełniony formularz reklamacyjny, brak karty
gwarancyjnej lub brak dowodu zakupu.
C. GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
1. naturalnego zużycia narzędzia np.: końcówek młotków, części tnących szczypiec lub nożyc,
szczelinomierzy;
2. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi (w szczególności
nadmiernego obciążania narzędzi, stosowania narzędzi udarowych do narzędzi
przeznaczonych do pracy ręcznej, niewystarczającego smarowania gwintów śrub,
stosowania wkrętaków jako narzędzi do podważania lub ich niedostosowania do rodzaju
śruby);
3. nieodpowiedniego przechowywania bądź wadliwej konserwacji;
4. uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego na skutek oddziaływania
czynników zewnętrznych;
5. uszkodzenia wskutek zaniechania naprawy wcześniejszych uszkodzeń;
6. roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez
producenta.
D. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE NASTĘPUJĄCE NARZĘDZIA:
1. końcówki typu BIT;
2. nasadki typu BIT;
3. adaptery zmniejszające zwykłe i udarowe;
4. mechanizmy zapadkowe grzechotek szybkomocujących i kluczy dynamometrycznych;
5. szczypce do cięcia tworzyw sztucznych;
6. elementy i materiały eksploatacyjnych np.: brzeszczoty, wymienne nożyki i ostrza oraz
saszetki, kasety i inne opakowania narzędzi;
7. ekspozytory, stojaki wystawiennicze;
8. klucze dynamometryczne i podnośniki, które są objęte gwarancją 12 miesięcy zgodnie z
dołączaną do nich kartą gwarancyjną

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl